Opole, 23.02. 2022 r.

Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego  - Komisja Turystyki Górskiej  uprzejmie informuje, że egzamin dla kandydatów  na przodowników turystyki górskiej ( nowe mianowania i rozszerzenia) odbędzie się dnia

10 marca 2022 o godz. 16-tej w Opolu, ul. Barlickiego 2a - siedziba OR PTTK ŚO

Kandydaci do egzaminu, którzy zgłosili telefonicznie zamiar przystąpienia do egzaminu, a nie złożyli dokumentów na piśmie, proszeni są o uzupełnieni formalności najpóźniej do dnia 6 marca 2022 r.

Przewodnicząca Komisji Maria Mleczko-Król