KOMUNIKAT DOT.EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI GÓRSKIEJ

 

Komisja turystyki Górskiej działająca przy PTTK -Oddział Regionalny Śląska Opolskiego uprzejmie informuje, że z powodu zagrożenia COVID-19 egzamin dla kandydatów na przodowników Turystyki Górskiej ( nowe mianowania lub rozszerzenie uprawnień ) odbędzie się w I kwartale 2022 r. w siedzibie PTTK  -ORSO  w Opolu  ul. Barlickiego 2a. Osoby, które zgłosiły udział w egzaminie telefonicznie proszone są o złożenie dokumentów w formie pisemnej za pośrednictwem poczty z dopisem na kopercie – egzamin PTG  ( nie otwierać ) w terminie do 31 stycznia 2022 r. Do tego terminu mogą składać również dokumenty inni zainteresowani , którzy dotychczas nie deklarowali udziału w egzaminie.

 

                                                   Przewodnicząca KTG i Komisji egzaminacyjne

                                                                       Maria Mleczko-Król