§1

W celu upowszechniania turystyki kolarskiej, popularyzowania wiedzy na temat Ziemi Opolskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, przyrody, walorów krajoznawczych i turystycznych oraz postaci z nią związanych ustanawia się odznakę „Znam Ziemię Opolską”.

§2

Odznaka jest trzystopniowa – brązowa, srebrna, złota. Można ją zdobywać na rowerze bez ograniczeń wiekowych. Turyści niepełnoletni mogą podróżować tylko pod opieką osób dorosłych.

§3

Odznakę zdobywa się w kolejności stopni i w czasie nieograniczonym. Stopień brązowy i srebrny można zdobyć w jednym roku kalendarzowym, stopień złoty w dowolnym kolejnym roku. Nadwyżkę zwiedzonych obiektów krajoznawczych, wymienionych w załączniku, zalicza się na poczet kolejnej odznaki.

§4

Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie obiektów krajoznawczych wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, podczas wycieczek indywidualnych lub grupowych. Liczbę obiektów, w zależności od stopnia odznaki, obrazuje poniższa tabela. Obiekty zaliczone na jeden stopień nie mogą być ponownie zaliczane na kolejne stopnie.

 stopień odznaki     ilość obowiązkowych obiektów krajoznawczych  ilość obiektów krajoznawczych do wyboru
brązowa 1 park krajobrazowy,
1 pomnik historii,
2 muzea
10
srebrna 1 park krajobrazowy,
2 pomniki historii,
3 muzea
20
złota 1 park krajobrazowy,
3 pomniki historii,
4 muzea
       30       

 §5

Przy weryfikacji odznaki złotej należy przedstawić potwierdzenie z każdego powiatu. Zalicza się powiaty potwierdzone w czasie zdobywania odznaki brązowej i srebrnej.

§6

W celu weryfikacji odznaki wymagane jest prowadzenie dokumentacji potwierdzającej zwiedzenie obiektów krajoznawczych obowiązkowych i wybranych, wymienionych w załączniku do niniejszego regulaminu, w formie papierowej lub elektronicznej (skany, fotografie, zapisy na urządzeniach mobilnych).

§7

Przejechane trasy mogą być jednocześnie zaliczane na odznakę KOT, jednak należy w tym celu zebrać potwierdzenia w osobnej książeczce KOT, zgodnie z obowiązującymi wymogami.

§8

Zgromadzona dokumentacja jest podstawą do weryfikacji odznaki. W tym celu należy ją przekazać Terenowemu Referatowi Weryfikacyjnemu Kolarskiej Odznaki Turystycznej. Po zweryfikowaniu odznaki można zakupić ją w siedzibie OR PTTK SO.

§9

Zdobywanie odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, których może doznać uczestnik, jak również za szkody wyrządzone przez uczestnika osobom trzecim.

§10

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowej Komisji Kolarskiej przy Oddziale Regionalnym PTTK Śląska Opolskiego w Opolu.

§11

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2020 r. Na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej regulamin został zatwierdzony w dniu 20 stycznia 2020 r. uchwałą nr 1/2020 przez Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego. Jednocześnie traci moc Regulamin z dnia 01 czerwca 2004 r.

Regulamin stworzył Tadeusz Zerych w 1983 r.,
z późniejszymi zmianami w 2000 i 2004 r.
Nową aktualizację regulaminu opracowały
Mariola Nagoda i Małgorzata Pamuła

przy współpracy Lucjusza Bilika, Łukasza Jurkowskiego i Mirosława Czekały

Wszelkie uwagi można przekazać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Copyright © 2019 Komisja Turystyki Kolarskiej przy OR PTTK ŚO w OPOLU. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU ODZNAKI "ZNAM ZIEMIĘ OPOLSKĄ"

PARKI KRAJOBRAZOWE:
Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny, siedziba Góra św. Anny, ul. Leśnicka 10
Park Krajobrazowy Góry Opawskie, siedziba Pokrzywna 11
Stobrawski Park Krajobrazowy, siedziba Ładza, ul. Reymonta 3
Załęczański Park Krajobrazowy, 1162 ha parku leży w woj. opolskim

POMNIKI HISTORII:
Brzeg Zamek Piastów Śląskich z XIII wieku, muzeum
Olesno drewniany kościół odpustowy św. Anny z 1518 r., zw. Różą zaklętą w drewnie; Szlak drewnianego budownictwa sakralnego

Góra św. Anny komponowany obraz kulturowo – przyrodniczy: zespół klasztorny franciszkanów, kościół – sanktuarium
św. Anny, Muzeum Misyjne, kaplice Drogi Krzyżowej, amfiteatr, pomnik i Muzeum Czynu Powstańczego,
Geopark Góra Św. Anny

Nysa zespół kościoła farnego św. Jakuba i Agnieszki: gotycki kościół halowy, dzwonnica – Skarbiec św. Jakuba
Ozimek żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew z 1827 r.
Paczków zespół staromiejski z systemem fortyfikacji: średniowieczne mury obronne – 19 baszt łupinowych, 4 bramy miejskie: Nyska, Kłodzka, Ząbkowicka i Wrocławska; zw. Polskim Carcassone

MUZEA:
Głogówek Muzeum Regionalne – Zamek, ul. Słowackiego 1
Głubczyce Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Rynek 1
Góra św. Anny Muzeum Czynu Powstańczego, ul. Leśnicka 28
Góra św. Anny Muzeum Misyjne, ul. Klasztorna 6
Kluczbork Muzeum im. Dzierżona, ul. Zamkowa 10
Kędzierzyn-Koźle Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej, ul. Kraszewskiego 5
Kolonowskie Muzeum Kolpinga, ul. Leśna 8
Krasiejów Park Nauki i Rozrywki JuraPark, ul. 1 Maja 10
Ligota Dolna Muzeum Sztuki Sakralnej, ul. Wiejska 2
Łambinowice Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, ul. Muzealna 4
Nysa Muzeum Powiatowe, ekspozycja „Procesy Czarownic” (Szlak Czarownic), ul. Biskupa Jarosława 11
Olesno Muzeum Regionalne, ul. Jaronia 7
Olszowa Park Miniatur Olszowa, ul. Hodowlana 5
Opole Muzeum Śląska Opolskiego, Kamienica czynszowa, ul. św. Wojciecha
Opole Muzeum Diecezjalne ul. Kardynała Kominka 1a
Opole Muzeum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14 A
Opole Muzeum Politechniki Opolskiej i Lamp Rentgenowskich, ul. Prószkowska 76
Opole Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, pl. Kopernika 11A
Opole – Bierkowice Muzeum Wsi Opolskiej (Skansen), ul. Wrocławska 174
Ozimek Muzeum Hutnictwa Doliny Małej Panwi, ul. Hutnicza 1
Paczków Muzeum Gazownictwa, ul. Pocztowa 6
Praszka Muzeum w Praszce, pl. Grunwaldzki 15
Prudnik Muzeum Ziemi Prudnickiej, ul. Chrobrego 11
Prudnik Centrum Tradycji Tkackich, ul. Królowej Jadwigi 23
Zagwiździe Zespół Huty Żelaza – Regionalna Sala Muzealna, ul. Górki

OBIEKTY KRAJOZNAWCZE DO WYBORU:

Powiat brzeski
Brzeg układ urbanistyczny starego miasta: rynek, ratusz z XVI w., gotycki kościół św. Mikołaja z XIV w.
Brzeg barokowy kościół Podwyższenia Krzyża Świętego z XVIII w., iluzjonistyczne freski Jana Kubena z l. 1739-45

Brzeg Most Piastowski na Odrze, kratownicowy, dwuprzęsłowy, zbudowany w l. 1953-54
Grodków zespół starego miasta: rynek, ratusz z XV/XVI w., mury miejskie, wieża Bramy Ziębickiej i Lewińskiej, gotycki kościół pw. Michała Archanioła; pomnik Józefa Elsnera
Jędrzejów zespół pałacowo – parkowy: pałac neogotycki z XIX w., Dom Opieki Społecznej
Kopice zespół pałacowo – parkowy w ruinie: pałac z XIX w., zw. Pałacem na wodzie, park z kaplicą grobową Schaffgotschów; folwark; mauzoleum 

Lewin Brzeski średniowieczny układ rynku: klasycystyczny ratusz z 1838 r.;
Lewin Brzeski marmurowy krzyż pojednania z XVII w. w formie krzyża łacińskiego
Łosiów pałac w stylu eklektycznym, zabytkowy park
Małujowice kościół św. Jakuba z XIII w., zw. Śląską Sykstyną, gotyckie polichromie, Biblia Pauperum; kamienny krzyż pojednania (pokutny); Szlak średniowiecznych polichromii brzeskich

Mikolin Pomnik Żołnierzy Radzieckich, ku pamięci żołnierzy Pierwszego Ukraińskiego Frontu Armii Czerwonej, poległych w styczniu 1945 r.

Skorogoszcz wodociągowa wieża ciśnień i budynek stacji pomp z 1910 r.
Sulisław zespół pałacowo – parkowy z XIX w.: hotel, spa, restauracja

Powiat głubczycki
Baborów układ przestrzenny starego miasta z XIX w.: rynek, ratusz, drewniany kościół św. Józefa z XVIII w., barokowe polichromie

Branice założenie szpitalne zw. Miasteczkiem Miłosierdzia (ks. biskup Józef Nathan), klasztor Sióstr Maryi Niepokalanej i Bazylika św. Rodziny; Anielska Krata – arcydzieło metaloplastyki

Głubczyce zespół urbanistyczny starego miasta: nietypowy rynek na planie ćwierci koła, ratusz odbudowany w l. 2006-2008, mury obronne, baszty; Browar Głubczyce

Kietrz ruiny zamku – pałacu z XVI w., zamek przebudowany w XIX w. na pałac; rynek z kolumną Maryjną z 1730 r.

Nowa Cerekwia ruina zamku z XVI–XVII w.; ruina kościoła cmentarnego św. Wacława z XVII w.
Opawica wieś na granicy polsko – czeskiej; rzeka graniczna Opawa; Graniczna Góra 541 m n.p.m.; barokowy kościół pw. Trójcy Świętej z l. 1701-06, malowidła iluzjonistyczne z 1733 r. 

Szczyty klasycystyczny pałac z 1870 r., park z końca XIX w.
Włodzienin ruina kościoła cmentarnego z XV/XVII w.
Wysoka barokowy zespół pałacowo – parkowy z folwarkiem z XVIII-XIX w., Galeria Spichlerz

Powiat kędzierzyńsko – kozielski
Gościęcin – Bryksy drewniany kościół odpustowy św. Bryksjusza z l. 1651-61; neoromańska kaplica z 1880 r.; pustelnia z XIX w.; Droga Krzyżowa

Kędzierzyn – Koźle cmentarz wojenny Armii Radzieckiej, największy w woj. opolskim
Kędzierzyn – Koźle fortyfikacje fryderycjańskie Twierdzy Koźle, obwałowania i fosy z XVIII w., Fort Fryderyka Wilhelma, Wieża Montalemberta, fort Rondel, studnia forteczna

Kędzierzyn – Koźle cerkiew Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości, jedyna prawosławna świątynia w woj. opolskim

Kędzierzyn – Koźle Kłodnica najstarsza śluza komorowa w Polsce na Kanale Gliwickim
Lenartowice przepust syfonowy służący bezkolizyjnemu przeprowadzeniu rzeki Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim
Sławięcice dawny niemiecki obóz koncentracyjny Blechhammer, krematorium, pomnik, pozostałości wież strzelniczych i bramy wjazdowej

Sławięcice zespół dworski: park, fragment pałacu książąt Hohenlohe – Ohringen; barokowy pawilon ogrodowy – Belweder z 1802 r.

Polska Cerekiew zamek z 1617 r., rezydencja Fryderyka von Oppersdorffa, przebudowany w XIX w. na pałac, na parterze

Większyce pałac z XIX w., restauracja i hotel
Zakrzów modernistyczny pałac z przełomu XIX/XX w., Ludowy Klub Jeździecki Lewada, Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd Art Cup

Powiat kluczborski
Biskupice-Brzózki gród rycerski z 2007 r., stylizowany na średniowieczną budowlę
Byczyna zespół urbanistyczny: rynek, ratusz, średniowieczne mury obronne; kościół ewangelicki św.

Mikołaja z XIV w.; kościół pw. Świętej Trójcy z 1767 r.

Kluczbork zespół urbanistyczny: XVIII-w. ratusz, kamieniczki zw. Dwunastu Apostołów; gotycki kościół ewangelicko – augsburski pw. Chrystusa Zbawiciela z XIV w., mury obronne z Bramą Krakowską z 1590 r.

Laskowice drewniany kościół z 1599 r., mumia hrabiny Brygidy Buchty von Buchtitz, zw. laskowicką śmiercią
Maciejów pałac z 1790 r. wg projektu Carla Gottharda Langhansa, twórcy Bramy Brandenburskiej; pasieka zarodkowa ks. Jana Dzierżona

Rożnów Piramida – grobowiec rodziny von Eben z 1780 r.
Wierzbica Górna barokowy kościół św. Jacka, typu szachulcowego, z l. 1719-22
Wołczyn kościół ewangelicko – augsburski z 1848 r., pierwotnie staroluterański

Powiat krapkowicki
Dobra zespół pałacowo – parkowy: neogotycki pałac z XIX w.
Gogolin XIX–wieczne piece szybowe do wypalania wapnia; pomnik Karolinki i Karlika, bohaterów śląskiej pieśni ludowej Poszła Karolinka do Gogolina
Górażdże XIX–wieczne piece szybowe do wypalania wapnia
Kamień Śląski zespół pałacowo – parkowy: sanktuarium św. Jacka; park, Sebastianeum Silesiacum
Kamień Śląski lotnisko, lądowisko wielofunkcyjne, tor wyścigowy Silesia Ring o dł. 3636 m., pole golfowe
Krapkowice zespół urbanistyczny: rynek, wieża Bramy Górnej, mury obronne z poł. XIV–XVI w.; zamek późnorenesansowy z XVI w., Zespół Szkół Zawodowych

Krapkowice Krapkowickie Zakłady Celulozowo – Papiernicze z 1898 r., najstarsze działające zakłady przemysłowe w woj. opolskim
Krapkowice Otmęt kościół z ruiną zamku rycerskiego z XIV w.
Łowkowice wiatrak typu holenderskiego z 1868 r., Baro – Kawiarnia Wiatrak
Moszna zamek – pałac zw. polskim Disneylandem, park cmentarz rodz. von Tiele – Winklerów; Święto Kwitnących Azalii (maj); stadnina koni, ośrodek hodowli koni sportowych i zawodów jeździeckich
Rogów Opolski renesansowy zespół zamkowo – parkowy, filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, bogaty zbiór starodruków

Zakrzów zespół pałacowo – parkowy: hotel i restauracja Łucja; ruina zamku z XIV w.
Zdzieszowice przeprawa promowa przez rzekę Odrę, prom o napędzie ręcznym Józef; pomnik ofiar Powodzi Tysiąclecia z 1997 r.

Żyrowa barokowy pałac z l. 1631-44, w czasie II wojny światowej archiwum wojskowe III Rzeszy; Kozi Rynek; pomnik kozy

Powiat namysłowski
Jakubowice neoklasyczny pałac z 1882 r., hotel, ośrodek jeździecki Jakubus
Miejsce dwór książąt oleśnickich z XVII w.
Minkowskie zespół pałacowy z l. 1765-84: pałac, stajnia, park krajobrazowy
Namysłów układ urbanistyczny: ratusz, rynek z XIV w., gotyckie kościoły
Namysłów zamek książęcy z XIV w.; browar zamkowy Namysłów, mury obronne, Brama Krakowska z XIV w.
Pokój rondo gwiaździste; kościół ewangelicko – augsburski im. Zofii z 1765 r.; Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera (czerwiec); cmentarz ewangelicki
Pokój zabytkowy park: rzeźby Diany, Minerwy, Apolla, pomnik Fryderyka Wielkiego, ruina Salonu Wodnego, Elizjum, pomnik Śpiącego Lwa

Starościn barokowo – klasycystyczny zespół pałacowo – parkowy; pomnik Tysiąclecia Istnienia Państwa Polskiego

Powiat nyski
Frączków zespół pałacowo – parkowy z poł. XIX w.: hotel i restauracja
Głuchołazy zespół urbanistyczny z XIII w.: rynek, kościół św. Wawrzyńca z 1250 r., romański portal; fontanna Orderu Uśmiechu;

Głuchołazy dawne uzdrowisko: Park Zdrojowy; dawny dom zdrojowy Skowronek z 1882 r., Instytut
Dydaktyczno – Naukowy im. Vincenza Priessnitza Ośrodek Formacyjno – Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy

Głuchołazy Góra Parkowa (Chrobrego) z kościółkiem św. Anny i schroniskiem; studnia św. Jakuba – początek Nyskiej Drogi św. Jakuba

Kałków późnoromańsko – gotycki kościół pw. Nawiedzenia NMP i św. Jerzego,z l. 1210-1260, cegła w wątku wendyjskim, polichromie

Korfantów zamek z 1616 r., przebudowany na pałac, Opolskie Centrum Rehabilitacji
Koperniki kolebka rodu Mikołaja Kopernika; neogotycki kościół św. Mikołaja z l. 1881-82; pomnik Mikołaja Kopernika

Łambinowice miejsce Pamięci Narodowej obozów „Trzech wojen” z 1870, 1914 i 1939 r.; pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych

Malerzowice Wielkie dawny folwark Grudzieniec (Szarfenberg) – miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, krzyż upamiętniający śmierć partyzantów

Nysa zespół urbanistyczny: rynek, Dom Wagi Miejskiej z 1604 r.; mury obronne; Wieża Bramy Wrocławskiej z manierystycznym portalem; Wieża Ziębicka – punkt widokowy; Piękna Studnia – barokowa sztuka kowalska

Nysa kościół śś. Piotra i Pawła, perła śląskiego baroku, polichromie iluzjonistyczne; Fontanna Trytona, wzorowana na rzymskiej Fontannie Trytona Berniniego

Nysa zespół klasztorny jezuitów: kościół pw. Wniebowzięcia NMP z XVII w.; zespół kolegium jezuickiego „Carolinum” z l. 1669-86; gimnazjum z l. 1722-25

Nysa pruskie fortyfikacje Twierdzy Nysa: Bastion św. Jadwigi, Reduta Kapucyńska; fort II Regulicki; fort Prusy; fort Wodny; Dni Twierdzy Nyskiej (lipiec)

Nysa Jezioro Nyskie – zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Nysa Kłodzka, zmodernizowana zapora w 2016 r.

Otmuchów układ urbanistyczny średniowiecznego miasta: rynek, renesansowy ratusz z dekoracją sgraffitową, zegar słoneczny z XV w. zw. Zegarem Paracelsusa; Wieża Wróbla z XIV w.; zamek biskupi z tzw. końskimi schodami, Lato Kwiatów (lipiec)

Otmuchów barokowy kościół śś. Mikołaja i Franciszka Ksawerego, obrazy śląskiego Rembrandta – Michała Leopolda Willmanna, dwie barokowe figury św. Nepomucena

Otmuchów Jezioro Otmuchowskie – zaporowy zbiornik retencyjny na rzece Nysa Kłodzka
Paczków Dom Kata Miejskiego z XVIII w., Centrum Informacji Turystycznej
Paczków gotycki warowny kościół św. Jana Ewangelisty z 1350 r., studnia tatarska
Paczków Zalew Paczkowski – układ dwóch zbiorników retencyjnych na rzece Nysa Kłodzka
Przydroże Małe ruina pałacu z XVIII w. z gotycką wieżyczką zegarową; miejsce zawarcia Konwencji Przydroskiej przez Fryderyka II

Przydroże Małe zespół kościoła odpustowego Na Szwedzkiej Górce z poł. XIX w.: kościół pw. MB Bolesnej, dom stróża, kaplice, ambona, Droga Krzyżowa

Sławniowice kopalnia marmuru w Polsce, Marmur Sławniowice sp. z o.o. głaz z tablicą informacyjną 
Stary Grodków miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, pomnik na terenie dawnego lotniska

Powiat oleski
Bzinica Nowa cmentarz ewangelicko – augsburski (husycki), mogiła Karoliny Kleinert – bohaterki śląskiej pieśni ludowej

Dobrodzień zespół urbanistyczny: rynek, neoklasycystyczny ratusz z 1848 r., zespół pałacowo – parkowy z połowy XIX w., park krajobrazowy z kamiennym mostem dworskim z 1610 r.; kościół św. Marii Magdaleny z l. 1851-54
Dobrodzień cmentarz żydowski z XVIII w.
Olesno leśne uroczysko Siedem Źródeł, kapliczka z ujęciem wody źródlanej
Pawłowice pałac eklektyczny z 1863 r.: hotel, spa i restauracja
Praszka synagoga, Miejskie Centrum Kultury synagoga – Miejskie Centrum Kultury; cmentarz żydowski z poł. XIX w.

Uszyce zespół dworski z XVIII – XIX w.: dwór, oficyna, park, mauzoleum

Powiat opolski
Bierdzany drewniany kościół św. Jadwigi Śląskiej z 1711 r., polichromia tzw. śmierć bierdzańska; Szlak drewnianego budownictwa sakralnego

Chróścina kompleks pałacowo – parkowy z 1889 r., wzorowany na szwajcarskiej góralskiej chałupie, Zespół Szkół w Chróścinie

Chróścice śluza na rzece Odrze, przejście pieszo – rowerowe Chróścice- Narok
Dąbrowa późnorenesansowy pałac z l. 1615-17, Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Zamczysko (wrzesień)

Dąbrówka Łubniańska Kapliczka – źródełko Matki Bożej zw. Studzionką
Karłowice gotycki zamek myśliwski z cylindryczną wieżą z I poł. XIV w., barokowa kaplica zamkowa z 1715 r.; dom ks. Jana Dzierżona z 1864 r., odkrywcy dzieworództwa u pszczół

Lipno najstarszy w Polsce park dendrologiczny z 1782 r.
Magnuszowiczki teren byłego obozu pracy przymusowej dla młodzieży polskiej i żydowskiej pracującej przy budowie autostrady A4, pomnik

Niemodlin zespół urbanistyczny: rynek tzw. ulicówka, na osi kościoła i zamku, kuta latarnia gazowa z 1909 r., figura św. Floriana z XVIII w., mury obronne, arsenał

Niemodlin Zamek Książęcy z XIII w.: galeria ikon, zbrojownia, miejsce planu zdjęciowego do filmu pt. Jasminum w reżyserii J.J. Kolskiego

Niwki rodzinna miejscowość i pomnik Joachima Halupczoka – kolarza szosowego
Nowa Kuźnia rezerwat przyrody Staw Nowokuźnicki, ochrona ptactwa i stanowiska kotewki orzecha wodnego
Opole zespół urbanistyczny: rynek, ratusz na wzór florenckiego pałacu Vecchio; Aleja Gwiazd, gotycki
kościół katedralny Podwyższenia Krzyża Świętego; Kościół Świętej Trójcy i klasztor franciszkanów
Opole Wieża Piastowska z XIV w., pozostałość po Zamku Piastowskim; Staw Zamkowy; Domek Lodowy z 1909 r.

Opole Wieża Zamku Górnego; kościół Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha; Wzgórze Uniwersyteckie ze Skwerem Artystów

Opole Czarnowąsy zespół klasztorny Norbertanek: kościół pw. Bożego Ciała i św. Norberta, Dom zakonnic z kapitularzem, Prałatura, mur obronny z basztami z 1600 r.; Dom Pomocy Społecznej Caritas
Polska Nowa Wieś lotnisko sportowe Aeroklubu Opolskiego, baza śmigłowcowa Służby Ratownictwa Medycznego; Międzynarodowy Zlotów Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck (lipiec)
Prószków zamek Prószkowskich z XVI w., Dom Pomocy Społecznej; budynek dawnego browaru z 1870 r.
Radomierowice drewniany kościół szachulcowy pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z l. 1786-1790
Stawy Niemodlińskie kompleks stawów hodowlanych, Staw Sangów – siedlisko ptactwa; Dąbrowskie Szlaki Rowerowe
Szydłowiec Śląski Dąb Pücklera, wiek ok. 580 lat, jeden z największych dębów szypułkowych w Polsce
Tułowice zespół pałacowo – parkowy: pałac z 1871 r., Technikum Leśne i internat, zabytkowy park
Turawa Jezioro Turawskie, zbiornik retencyjny na rzece Mała Panew, wybudowany w l. 1933-39

Powiat prudnicki
Biała układ urbanistyczny: rynek, mury miejskie obronne z XV w., Baszta Nyska, Wieża Wodna z 1606 r.; zamek Prószkowskich z XV w.; gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP z 1544 r.

Biała najstarszy cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, XV – XX w.
Biskupia Kopa najwyższy szczyt polskiej części Gór Opawskich o wys. 890 m n.p.m.; schronisko górskie PTTK Pod Biskupią Kopą

Głogówek zespół urbanistyczny: rynek, ratusz z 1608 r., baszta więzienna; zespół zamkowy: budynek bramny z 1700 r., mury obronne z XIV – XV w., park; Śląski Festiwal im. Ludwiga van Beethovena (wrzesień)
Głogówek zespół klasztoru franciszkanów z 1264 r.: kościół, klasztor, kopia Domku Loretańskiego z 1630 r., kaplica z repliką Grobu Pańskiego z Jerozolimy z 1634 r.

Prudnik zespół urbanistyczny: rynek, ratusz miejski z XVIII w., mury obronne, gotycka Wieża Woka – pozostałość po zamku; zespół klasztorny bonifratrów z l. 1783-87: kościół śś. Piotra i Pawła, klasztor oo. Bonifratrów; rodzinna miejscowość i pomnik Stanisława Szozdy – kolarza szosowego
Prudnik tradycja przemysłu włókienniczego, wille inicjatorów: Rodziny Fränkel, Prudnicki Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 1a; Samuela Fränkla, ul. Kościuszki 1; Ernsta Fränkla i Maxa Pinkusa, ul. Nyska 2
Prudnik cmentarz żydowski, grobowce rodziny Fränkel, oryginalny dom przedpogrzebowy, Zbór Kościoła Zielonoświątkowego

Prudnik budynek dworca PKP z 1915 r.; Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza (Świeradów-Zdrój – Prudnik), dł. 440 km

Prudnik Las Sanktuarium św. Józefa, klasztor i kościół – miejsce internowania kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego w l. 1954-55; Grota Matki Bożej z Lourdes; wieża widokowa na Koziej Górze

Powiat strzelecki
Barut miejsce kaźni polskich żołnierzy z oddziału NSZ kpt. Henryka Flamego ps. Bartek, krzyż i tablica pamiątkowa

Błotnica Strzelecka zespół pałacowo – parkowy: neoklasycystyczny pałac z XIX w., siedziba mniejszości niemieckiej
Czarnocin rezerwat Boże Oko i Grafik, lasy bukowe z wąwozami i strumykami zw. Śląską Szwajcarią
Izbicko pałac z XVI w.: hotel, centrum biznesowe, boisko, korty tenisowe; zabytkowy park
Jemielnica zespół klasztorny cystersów: barokowy kościół pocysterski z XIII-XIV w., klasztor z 1733 r., plebania; kaplica w ogrodzeniu, młyn, dom ze spichlerzem

Pludry Stawy Pluderskie – kompleks stawów hodowlanych otoczony borami sosnowymi, bogactwo przyrodniczo – krajobrazowe

Poręba wywierzysko Siedem źródeł, źródło krasowe o stałej temperaturze 9,4 °C
Leśnica rynek; pomnik Powstańców Śląskich z 1981 r.; polichromowana, barokowa figura św. Jana Nepomucena

Strzelce Opolskie ruina zamku książąt piastowskich z XIV w.; park miejski z 1832 r.
Strzelce Opolskie zespół urbanistyczny: rynek, neogotycki ratusz; pomnik Ofiarom wojen i przemocy zw. Śląską Pietą; neobarokowy kościół św. Wawrzyńca; dzwonnica; zabudowania dawnego Browaru Miejskiego J. Steinitza (1898-1900) – hotel, restauracja Centrum Browar
Ujazd odrestaurowana ruina zamku biskupiego z 1580 r.
Ujazd pątniczy kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zw. Studzionką
Zawadzkie zbiornik retencyjny Regolowiec, pomnik ośrodka hutniczego z l. 1790-1871, zlot młodzieży Śladami Dawnego Hutnictwa (maj)

Zalesie Śląskie nieczynna stacja kolejowa, budynek dworca z 1934 r; miejsce zw. Śląską Toskanią