Weryfikacja odznak

Weryfikacja odznak

Referat weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK - GOT

 1. Maria Mleczko - Król - tel. 608 - 077- 161
 2. Dariusz Chądziński - tel. 669 - 942 - 174
 3. Andrzej Pielich
 4. Józef Korycki

 

Referat weryfikacyjny odznaki Główne Szlaki Górskie Polski - GSGP

 1. Wojciech Kwiecień - tel. 728 - 515 - 953

 

Referat weryfikacyjny odznak krajoznawczych

 • Regionalna Odznaka Krajoznawcza - ROK
 • Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza - MOK
 • Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce
 • Turysta Senior
 1. Henryk Paciej - tel. 77 453-63-48
 2. Jacek Ramus - tel. 604-238-085

 

Terenowy Zespół Weryfikacyjny woj. dolnoślaskiego i opolskiego Motorowej Odznaki Turystycznej

 1. Jacek Ramus - tel. 604-238-085

 

Terenowy Referat Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej 

 • Kolarska Odznaka Turystyczna - 8 stopni
 • Rajd Dookoła Opolszczyzny
 • Znam Ziemię Opolska
 • Kolarska Odznaka Pielgrzyma - 6 stopni
 • Znam Zamki Polski - 3 stopnie 
 1. Michał Raczyński - tel. 448 63 36  ul.Kusocińskiego 49/11 43-303 Nysa