Wykaz Przodowników Turystyki Górskiej działajacych przy ORSO w Opolu 

 T - Tatry, BZ - Beskid Zachodni, BW - Beskid Wschodni, S - Sudety, GS - Góry Świętokrzyskie  

L.P NAZWISKO IMIĘ

 NUMER LEGITYMACJI

PTG / HPTG

OBSZAR GÓRSKI
1  Mołodecki Stanisław 3086 / 1122 T,BZ,BW,S,GS
2  Białek Jan 4174 / 936  T,BZ,BW,S,GS
3  Mleczko - Król
Maria 4422 T,BZ,BW,S,GS
4  Szumiec Grażyna 6061 BZ,BW,S
5  Gmiterek Andrzej 6064  T,BZ,BW,S,GS
6  Korycki Józef  7627  T,BZ,BW,S,GS 
7  Kubiczek Andrzej 7629 BZ,BW,S
8  Kwiecień Wojciech  7630  T,BZ,BW,S,GS
9  Wojcieszak Adam  7633 T,BZ,BW,S,GS 
10  Korycka Zdzisława   7647 BZ,BW 
11  Chądziński Dariusz  7748 T,BZ,BW,S,GS
12  Biela Henryk 7785 BZ,BW,S,GS
13  Mokiejewski Tomasz  7896 T,S,GS
14  Pielich Andrzej  8096 T,BZ,BW,S,GS
15  Charęza  Anna  8145  BZ,S,GS
16  Ramus  Jacek   8146   BZ,S,GS
17  Święch  Iwona 8180 BZ,S
18  Tymiński  Stanisław 8222 S