Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Nowy Zarzad Opolskiego Klubu Krajoznawców

 Prezes - Bogusław Laitl

V-ce Prezes - Antonina Dankowska

V-ce Prezes - Marta Hatalska - Rygorowicz

Skarbnik - Marek Łasiński

Sekretarz - Sabina Przybyła

Członek - Tadeusz Jurek

Członek - Leon Korc