W dniu 18.03.2019 roku Zarząd Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego powołał Oddziałową Komisję Turystyki Kolarskiej

W skład Komisji weszli:

Mariola Nagoda - Przewodnicząca - tel. 505 149 041

Małgorzata Pamuła - Z-ca przewodniczącej

Mirosław Czekała - Sekretarz

Lucjusz Bilik - Członek

Jednocześnie, Komisja wyłoniła ze swojego grona

Terenowy Referat Weryfikacyjny w składzie:

Małgorzata Pamuła - Przewodnicząca

Mariola Nagoda

Mirosław Czekała

Gratulujemy !