Mariola Nagoda - Przewodnicząca

Małgorzata Pamuła - Z-ca przewodniczącej

Mirosław Czekała - Sekretarz

Lucjusz Bilik - Członek

Terenowy Referat Weryfikacyjny w składzie:

Małgorzata Pamuła - Przewodnicząca

Mariola Nagoda

Mirosław Czekała