Mariola Nagoda - Przewodnicząca - tel. 505-149-041

Małgorzata Pamuła - Z-ca przewodniczącej - tel. 609-274-818

Mirosław Czekała - Sekretarz - tel. 888-270-128

Lucjusz Bilik - Członek - tel. 501-225-747

Łukasz Jurkowski - Członek - tel. 504-619-468

Terenowy Referat Weryfikacyjny w składzie:

Małgorzata Pamuła - Przewodnicząca

Mariola Nagoda

Mirosław Czekała