Regionalna Komisja Egzaminacyjna w Opolu informuje, że egzamin na nadanie lube poszerzenie uprawnień Przodownika Turystyki Górskiej PTTK odbędzie się w dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 16:30 w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego – Domku Lodowym, ul. Barlickiego 2A, 45-083 Opole. Wniosek o mianowanie na druku zatwierdzonym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK i inne wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Oddziału z dopiskiem „Egzamin PTG 2023” do dnia 13 listopada 2023 roku. Aby zostać dopuszczonym do egzaminu należy spełniać warunki zawarte w Regulaminie Przodownika Turystyki Górskiej PTTK.

Przewodniczący Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w Opolu
Henryk Biela