Zarząd Koła Tramp zaprasza 19.09.2020 na wycieczkę w Jurę Krakowsko-Częstochowską