Rajd  w Góry Orlickie Jiraskovou  Cestou.

Złota czeska jesień w Górach Orlickich. Szlak, który upodobnił się po deszczach do górskiego potoku wśród młak, wiedzie we mgle przez kilka rezerwatów przyrody. Interesujące są obszary projektu restytucji roślinności grzbietu pasma. Patronem trasy jest Alois Jirasek, czeski pisarz i dramaturg, zwolennik niepodległości Czechosłowacji, nawykły pisać swe dzieła pod pięknym bukiem w Hronowie. Tego buka już nie ma, ale na czerwonym szlaku jest ich multum, na naturalnych stanowiskach chronionych w CHKO Orlické hory. Charakterystycznym elementem krajobrazu Gór Orlickich są betonowe bunkry – tworzące system fortyfikacji granicznych Czechosłowacji.W latach 1935-38 w paśmie granicznym Gór Orlickich zbudowano jeden z najdoskonalszych systemów umocnień w ówczesnej Europie,  jako część systemu obrony kraju w szczególności przed groźbą hitlerowskich Niemiec, który jednak nigdy nie służył do swoich celów. Olbrzymie podziemne wojskowe twierdze tylko nieznacznie wystają nad okolicznym terenem. Nie robią specjalnie wielkiego wrażenia, a mimo to kryją w sobie tony betonu, kilometry pozornie niekończących się tuneli, rozległe sale i magazyny. Na linii obrony tej granicy można spotkać wiele betonowych wolno stojących bunkrów, punktów obserwacyjnych i lekkich obiektów zwanych „řopíky“. Dzisiaj są one świadkami ogromnego wysiłku i determinacji budowniczych, ale również rozczarowania jego obrońców. Rajd zakończyliśmy w miejscowości – Orlicke Zahori. We wsi znajduje się kilka ciekawych architektonicznie obiektów budownictwa sudeckiego z XIX wieku i  zabytków . Jednym z nich jest – Pomnik  Cesarza Józefa II , który w trakcie jednej ze swoich podróży inspekcyjnych we wrześniu 1779 r - kosił we wsi owies. Odnowiony w 1996 roku pomnik przypomina to miejsce. Najsłynniejszym zachowanym zabytkiem jest znajdująca się w miejscowej kostnicy płyta nagrobna z XVII wieku słynnego szklarza Johanna II. Friedricha z kłodzkiego Hausdorfu.

Zapraszamy do galerii  część 1  część 2

  7.10. 2017 r koło nr 88 TRAMP zaprasza na wycieczkę w Góry Orlickie  "JIRA SKOVOU CESTOU"