Zarząd KTG 21 informuje o odwołaniu wycieczki Skrzyczne - 04.07.2020

Z życzeniami dla Wszystkich Pań

Zarząd KTG 21 zaprasza na wyprawę w Góry Kamienne - 25.07.2020

Jak sytuacja pandemiczna pozwoli to zapraszamy na Integrację z KTG 21 - 04-06.12.2020

W związku z dużym zainteresowaniem, osoby wybierające się z KTG NR 21 w dniach 30.08 do 05.09 na Ukrainę,

proszone są o pilne wpłacenie zaliczki w wysokości 500 PLN na konto nr 20 1240 3103 1111 0000 3486 0713

OR PTTK Śląska Opolskiego z dopiskiem „Czarnohora”  w przeciwnym razie będą skreślane z listy uczestników