Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

W związku z dużym zainteresowaniem, osoby wybierające się z KTG NR 21 w dniach 30.08 do 05.09 na Ukrainę,

proszone są o pilne wpłacenie zaliczki w wysokości 500 PLN na konto nr 20 1240 3103 1111 0000 3486 0713

OR PTTK Śląska Opolskiego z dopiskiem „Czarnohora”  w przeciwnym razie będą skreślane z listy uczestników 

Wszyscy chętni, którzy chcą zweryfikować książeczkę GOT i zdobyć odznakę, proszeni są o dostarczenie książeczki na Barlickiego do Domku Lodowego do 31 stycznia 2020 roku

Na górski przekładaniec zaprasza zarząd KTG 21

W maju zapraszamy w Beskid Żywiecki z KTG 21

Zarząd Koła Turystyki Górskiej NR 21 Opole informuje ,że rajd turystyczny Czeska i Niemiecka Szwajcaria w dniach 30.04.-03.05.2020r. zostaje odwołany ze względu na zamknięcie granic z Republiką Czeską. Po wznowieniu działalności ORSO PTTK będą zwracane  uczestnikom dokonane wpłaty na powyższy rajd. Informujemy ,że powyższa impreza będzie realizowana w terminie 30.04.-03.05.2021r. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie dotychczasowych uczestników czy są zainteresowani udziałem w powyższym rajdzie w 2021r.
Z turystycznym pozdrowieniem
Zarząd  KTG NR 21 .