Drogie Koleżanki i  Koledzy Terenowy Referat Weryfikacyjny GOT PTTK informuje że zgodnie z regulaminem GOT PTTK , książeczki GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki lub po uzyskaniu każdej normy zaliczonej do GOT PTTK Za Wytrwałość najpózniej do 31 stycznia następnego roku , po roku w którym je spełniono.Informacji w przedmiotowej sprawie można uzyskać  także u kol. Dariusza Chądzińskiego tel. 509867400