Od dnia 16.08.do dnia 07.09. dyżur KTG NR 21 Opole nie będzie realizowany . Od dnia 08.09. 2021r wznowienie dyżurów.