W związku z dużym zainteresowaniem, osoby wybierające się z KTG NR 21 w dniach 30.08 do 05.09 na Ukrainę,

proszone są o pilne wpłacenie zaliczki w wysokości 500 PLN na konto nr 20 1240 3103 1111 0000 3486 0713

OR PTTK Śląska Opolskiego z dopiskiem „Czarnohora”  w przeciwnym razie będą skreślane z listy uczestników