W imieniu Zarządu Koła Turystyki Górskiej nr 21 Opole i Klubu Górskiego Świstak składamy podziękowania wszystkim Koleżankom i Kolegom z Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego, Oddziału Wrocławskiego PTTK oraz wszystkim niezrzeszonym turystom, którzy udzielili wsparcia związanego z przygotowaniem i udziałem w ceremonii pogrzebowej naszego kolegi ś.p. kpt. rez. JERZEGO FUDALEGO