Oddział Regionalny PTTK Śląska Opolskiego

Klub Turystyki Górskiej nr 21 zaprasza na cztery dni maszerowania po górach w Beskidzie Wyspowym