Zarząd koła nr 21 zaprasza na jesienną wyprawę na Skrzyczne - 12.09.2020

Zarząd koła KTG 21 zaprasza na sierpniową wycieczkę 

Drogie Koleżanki i Koledzy

Po konsultacjach z Biurem Oddziału PTTK Rzeszów oraz uwzględniając obawy uczestników wycieczki odnośnie obecnego stanu pandemii na Ukrainie podjęliśmy jedynie słuszną decyzję o przeniesieniu  wycieczki  CZARNOHORA w terminie 30.08.-05.09.2020r.na 2021r. Wycieczka zostanie zrealizowana w terminie 29.08.-04.09.2021r.

Zarząd KTG NR 21 Opole.

 

 

Zarząd koła KTG 21 zaprasza na wycieczkę w Góry Hanuszowickie - Jerab w dniu 08.08.2020

 
KTG NR 21 informuje , że wycieczka Beskid Śląsko- Morawski , która z powodu pandemii nie odbyła się w dniach 28-29 .03.2020r. będzie realizowana w terminie 17-18.10.2020r. Z turystycznym pozdrowieniem .
Zarząd KTG NR 21 Opole.