II Wojewódzki Zlot Instruktorów Krajoznawstwa PTTK - 11.05.2024 r.