I Zlot Instruktorów Krajoznawstwa Województwa Opolskiego - O D W O Ł A N Y