Klub Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Opolskiego OR PTTK ŚO w Opolu zaprasza na wycieczkę Małym Szlakiem Beskidzkim