Zapraszamy do zapoznania się z ulotką Klubu Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek Województwa Opolskiego OR PTTK ŚO w Opolu