Klub Przewodników i Pilotów Wycieczek Ziemi Opolskiej Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego zaprasza na wycieczkę śladami ks. Jana Dzierżonia