Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego odbędzie się w dniu 11.06.2022 r. o godz. 10:00 w sali "Orła Białego" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu ul. Piastowska 14.

Dokumentacja zjazdowa, porządek obrad oraz regulamin obrad do wglądu w siedzibie OR PTTK ŚO.