1 kwietnia 2022 r. w siedzibie Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, a PTTK Oddział Regionalny  w sprawie odnawiania szlaków turystycznych przebiegających przez tereny leśne

Porozumienie podpisali - Nadleśniczy Marek Cholewa oraz Prezes Lucjusz Bilik