Zapraszamy do wysłuchania audycji o historii Oddziału Regionalnego PTTK Śląska Opolskiego we wspomnieniach Prezesa Lucjusza Bilika oraz spostrzeżenia Prezesa ZG PTTK Jerzego Kapłona w audycji Obieżyświat Radio Opole - zapraszamy do wysłuchania