Zapraszamy do odwiedzenia skarbników kół i klubów

Członkowie Opolskiego Koła Terenowego, którzy chcą opłacić składkę proszeni są o kontakt ze skarbnikiem koła kol. Janem Białkiem - tel. 503 133 545

Składki PTTK  w 2020 roku w następujących wysokościach:

  • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
  • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.