Zarząd Klubu Przyrodników Bolko zaprasza w Dolinę Małej Panwi 08.09.2022r